Konkurranse av oversettere

Snakker du to språk – norsk og russisk?
Bor du i Norge?
Da er denne konkurransen for deg.
Prøv deg som oversetter av tekster fra russisk til norsk!

Barnets evne til å snakke to språk er ikke bare en fordel, det er også en krevende problemstilling for foreldrene, som av ulike årsaker har valgt å bosette seg i et annet land.

For barn av russisktalende foreldre som er bosatt i utlandet, er det det lokale språket som utvilsomt representerer utdanning og sosiale muligheter. Dette språket utvikler seg mer intensivt og helhetlig, mens russisk, foreldrenes språk, blir som regel gitt en ganske smal nisje av hverdagslig kommunikasjon innad i familien.

Foreldrene opplever deres forsøk på å støtte det russiske språket til barna deres som lite tilfredsstillende, eller helt mislykket.

Hvorfor? Språk er nært knyttet til selvidentifikasjon. Og bak foreldrenes strev med å få barn til å snakke «deres» språk, er det ikke bare det pragmatiske ("han vil ha flere muligheter!"), men i stor grad et ønske om å bevare en viktig del av seg selv i barnet, å integrere dem i familiens historie og den kulturarv som foreldrene vokste opp i.

Ved å forstå hvordan dette skjer, og hvorfor, kan vi utarbeide en bedre strategi og skifte fokus: fra «å støtte det russiske språket» generelt til «å støtte et barn som lever i tospråklig situasjon»; fra «å utvikle det russiske språket hos barnet» til å «utvikle barnets tospråklighet».

Ironisk nok, avsløres mange kulturelle fordeler ved bruken av foreldrenes språk nettopp i en situasjon når barnet må bruke begge språk samtidig. Det ser da at det har flere verktøy til sin disposisjon for virkelighetsoppfatning og utforsking av verden rundt seg. Det ser ut til at den optimale pedagogiske tilnærmingen til å støtte et tospråklig barn ligger i å skape og modellere slike tospråklige situasjoner.

Oversettelseskonkurransen Kulturbro tilbyr barn og tenåringer å oversette en litterær tekst fra russisk til språket i deres bostedsland. Vi tilbyr å oversette tekster av moderne russiske forfattere fordi de gjenspeiler det moderne livet til språket. Bak disse tekstene står det ekte mennesker, potensielle samtalepartnere utenfor oversettelsesprosessen. Vi håper tospråklige barn vil finne disse tekstene interessante, så vel som passende for deres nivå, først og fremst når det gjelder syntaks.

Barnet bestemmer hva som skal oversettes, selv velger en tekst fra «tekstdatabase» som tilsvarer lesenivå og finnes interessant. Det vil si at konkurransen inneholder ikke bare selve oversettelsen, men også lesing. I teksten kan barnet møte ukjente ord, det kan være et problem med å forstå konteksten, med oversettelsen av idiomatiske uttrykk, med valg av det presise ordet fra en rekke synonymer. Det betyr at barnet kommer til å ha behov for en ordbok og samtale med foreldre. Med andre ord, dette er den dypeste og mest kulturelt meningsfulle dykkingen i foreldrenes språk.

Barn som deltar i konkurransen kommer til å være veivisere som leder oss fra et språkunivers til et annet.

Vi håper virkelig å se barnet ditt blant deltakerne i årets Kulturbro-konkurranse.

Marina Aromshtam, sjefredaktør av "Papmambuk"