Om Norsk-russisk forening i Bodø

Norsk-russisk forening i Bodø ble dannet av initiativgruppe og offisielt registrert den 14. desember 2011. I 2015 hadde Foreninga flere enn 70 medlemmer (de som hadde betalt årsavgift), både voksne og barn. Faktisk det er langt flere av dem som deltar i eller observerer Foreningas liv. Det er for eksempel registrert flere enn firehundre mennesker på vår Facebook-side

Vi synes at det er viktig å understreke at Foreninga ikke er kun for russere eller russisktalende bosatt i Norge men for alle som er interessert i russiske kultur og tradisjoner.

Hovedmålet vårt er å støtte russiske kultur og språk, bekjentskap med norske tradisjoner og kontaktdannelse. Våre medlemmer initierer en rekke prosjekt og arrangement for alle ønskende.

Styreorgan er dannet på samme prinsipp som i kommersielle organisasjoner, hvor styremedlemmer blir valgt for to år. Posisjoner av styremedlemmer er frivillige og ulønnet, de tillater å løse aktuelle oppgaver som angår aktivitetsrettning og prosjektorganisering.

Stryre fortsetter å jobbe med ny struktur av Foreninga. Det finnes noen forslag å fordele oppgaver i Foreningas arbeidsfelt. Det kan være fornuftig å sette ansvarlige på administrative og økonomiske spørsmål, utdannelse og barnoppdragelse, kultur, politiske og integrering spørsmål, sosiale spørsmål, organisatoriske spørsmål.