Styret i NRF 2018-2019

Valget ble holdt 15.02.2018

Styreleder

Tatiana Cruickshank

Utdannelse: cand. mag innen språk og pedagogikk.

Arbeid: lærer i norsk og engelsk.

Aktivitet i NRF: har vært aktiv medlem siden stiftelsen av foreningen. Styremedlem 2012-2014 Er opptatt av å utvikle samarbeid med andre organisasjoner og gjennomføring av felles prosjekter.


Styremdlemmer og varemedlemmer:

 

Andrey Kazakov

Utdannelse: Northern (Arctic) Federal University, idrettsfakultet;
Stockholm School of Economics (Sankt-Petersburg), International Executive Master of Business Administration fakultet, Master of Business.

Arbeid: Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord Universitet.

Forslagene til arbeidsretninga til NRF: å hevde seg mer aktivt ved hjelp av arrangement, utvide forhold med andre russiske foreninger i Norge og utenlands; arrangere oftere seminar og møter på aktuelle temaer for medlemmer; bidra og støtte spredning og vern av russiske språk og kultur; gjennom spennende arrangement øke antall av medlemmer.


Elena Nikolaeva

Utdannelse: systemprogrammer ved Moskva statlige teknologiske universitet STANKIN,
styring av internasjonalnæring ved Russlands akademi av utenrikshandel VAVT,
master i logistikk og internasjonalnæring ved Høgskolen i Harstad.

Arbeid: renholder i Bodø kommune.

Arbeid i NRF: Utvikling av kulturforbindelser mellom Russland og Norge, å gjøre Bodø til Nord-Norges kulturelle hovedstad, støtte av NRF sine utdanningsprosjekter.


Yulia Svistunova

Utdannelse: finans og kreditt ved Statlig ledelseuniversitet, Moskva.

Arbeid: renholder i Bodø kommune.

Arbeid i NRF: styring av barneprosjekter.


Valeria Orudzheva

Utdannelse: juridisk, MBA (Master in Business Administration) i Nordland Universitet.

Arbeid: eksport bedrift (fiskeeksport og marketing).

Arbeid i NRF: styreleder siden dannelsedagen til og med den 18. februar 2016. I løpet av de siste to årene har deltatt i og styrt mengde prosjekter (den 8. mars 2012, nyttår 2015, Russisk dag i Stormen), søkt om finansering, forberedt årsrapporterog arrangementsrapporter, hatt representative funksjoner, initierte små prosjekter og arrangement med sikte på samarbeid med andre foreninger i Bodø.


 

Marina Aaselid

Utdannelse: fysisk kjemi ved Moskva statlige tekniske universitet.

Arbeid: Kundesenterleder Noricom Nord AS.


Elena Johnsen

Utdannelse: bachelor økonomi og ledelse, og revisjon. Høgskolen i Harstad.

Arbeid: Nordlandsforskning AS, økonomirådgiver.

Arbeid i NRF: styremedlem og regnskapsfører fra 2012 t.o.m. 2019. Har vært en aktiv deltaker på nesten alle både små og store prosjekter.Svetlana Hansen

Utdannelse: Siviløkonom / Master of Science in Energy Management, Nord Universitet.

Arbeid: Salgssjef, Bodø Energi Kraftsalg.

Arbeid i NRF: Regnskapsfører fra 2019. Har vært deltaker i noen tidligere prosjekter til NRF.